Bảng giá Hosting phổ thông

Bảng giá Hosting phổ thông


Cá nhân

2GB
Dung lượng SSD

Server đặt tại: 🇻🇳

Băng thông: 40GB

Webmail: 60

Subdomain: 10

MySQL5: 2

Backup: Miễn phí

199,000
₫/tháng

2,388,000
₫/năm

Cá nhân +

3GB
Dung lượng SSD

Server đặt tại: 🇻🇳

Băng thông: 70GB

Webmail: 120

Subdomain: 20

MySQL5: 3

Backup: Miễn phí

279,000
₫/tháng

3,348,000
₫/năm

Cá nhân ++

5GB
Dung lượng SSD

Server đặt tại: 🇻🇳

Băng thông: 160GB

Webmail: KGH

Subdomain: 60

MySQL5: 5

Backup: Miễn phí

406,000
₫/tháng

4,872,000
₫/năm

Doanh nghiệp nhỏ

6GB
Dung lượng SSD

Server đặt tại: 🇻🇳

Băng thông: 280GB

Webmail: KGH

Subdomain: 120

MySQL5: 6

Backup: Miễn phí

449,000
₫/tháng

5,388,000
₫/năm

Doanh nghiệp nhỏ +

8GB
Dung lượng SSD

Server đặt tại: 🇻🇳

Băng thông: 340GB

Webmail: KGH

Subdomain: 60

MySQL5: 8

Backup: Miễn phí

542,000
₫/tháng

6,504,000
₫/năm

Doanh nghiệp nhỏ ++

10GB
Dung lượng SSD

Server đặt tại: 🇻🇳

Băng thông: KGH

Webmail: KGH

Subdomain: 400

MySQL5: 10

Backup: Miễn phí

600,000
₫/tháng

7,200,000
₫/năm