Bảng giá hosting VIP

Bảng giá hosting VIP


Hosting VIP

80GB
Dung lượng SSD

Server đặt tại: ??

Băng thông: KGH

Webmail: KGH

Subdomain: KGH

MySQL5: 80

Backup: Miễn phí

3,000,000
₫/tháng

36,000,000
₫/năm

Hosting VIP +

90GB
Dung lượng SSD

Server đặt tại: ??

Băng thông: KGH

Webmail: KGH

Subdomain: KGH

MySQL5: 90

Backup: Miễn phí

3,330,000
₫/tháng

39,960,000
₫/năm

Hosting VIP ++

100GB
Dung lượng SSD

Server đặt tại: ??

Băng thông: KGH

Webmail: KGH

Subdomain: KGH

MySQL5: 100

Backup: Miễn phí

3,600,000
₫/tháng

43,200,000
₫/năm

Hosting Diamond

200GB
Dung lượng SSD

Server đặt tại: ??

Băng thông: KGH

Webmail: KGH

Subdomain: KGH

MySQL5: 200

Backup: Miễn phí

6,000,000
₫/tháng

72,000,000
₫/năm

Hosting Diamond +

500GB
Dung lượng SSD

Server đặt tại: ??

Băng thông: KGH

Webmail: KGH

Subdomain: KGH

MySQL5: 500

Backup: Miễn phí

11,000,000
₫/tháng

132,000,000
₫/năm

Hosting Diamond ++

1000GB
Dung lượng SSD

Server đặt tại: ??

Băng thông: KGH

Webmail: KGH

Subdomain: KGH

MySQL5: 1000

Backup: Miễn phí

16,000,000
₫/tháng

192,000,000
₫/năm